Driftsstatus

I tilfælde af at filtreret i måleren skal renses bedes I kontakte vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på telefon 60847883, måleren renses på vandværkets regning, men det forventes, at I har renset huset haners filtre inden kontakt.

Hvis du i øvrigt oplever driftsproblemer så kontakt venligst vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på tlf. 60847883 eller vandværkets driftsansvarlige Arne Kørup på tlf. 23257285

Husk og information

Horreby Vandværk indleder i april udskiftningen af forsyningsledningen i Virket vest i byen fra Virketvej 18 til nr. 38. Dette medfører at vi desværre er nød til at lukke for vandet en enkelt dag for alle forbrugere på ledningen fra nr. 18 og vestpå.

Lukkedatoen er aftalt til den 9. april fra kl. 9:00 til kl.  15:00. Se informationen til forbrugerne her.

Efterfølgende vil der blive afbrudt kortvarigt for de enkelte berørte forbrugere fra Virketvej 18 til 38.
Det forventes at alle berørte er omlagt til ny forsyningsledning efter uge 17.

Husk: Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

 

Velkommen til Horreby Vandværk

Vandværket blev etableret 13. juli 1949 og har i dag 385 forbrugere i forsyningsområdet Falkerslev, Virket, Listrup og Horreby. I 2018 har vi oppumpet 115.314 m3.

Horreby Vandværk er ringforbundet med Systofte-Nr.Ørslev, Horbelev og Karleby Vandværker.
Vandværket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift, to af boringerne ligger i byen - Nykøbingvej 213, Midtvejen 1 og den sidste for enden af Mårvej. Som det fremgår af disse sider, kan vi leve op til nuværende skærpede krav til vandkvalitet.Antal besøgende
Besøgende: 3805