Ny hjemmeside

Velkommen til Horreby Vandværks nye hjemmeside

Driftsstatus

Horreby Vandværk ønsker alle forbrugere en god jul og et godt nytår.

I tilfælde af at filtreret i måleren skal renses bedes I kontakte vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på telefon 60847883, måleren renses på vandværkets regning, men det forventes, at I har renset huset haners filtre inden kontakt.

Hvis du i øvrigt oplever driftsproblemer så kontakt venligst vores VVS firma - Troldemosen´s VVS på tlf. 60847883 eller vandværkets driftsansvarlige Arne Kørup på tlf. 23257285

Husk

Løbende at holde øje med din vandmåler. Det kan være dyrt at lade være...

Vandaflæsningskort 2018 er udsendt og målertal skal være vandværket i hænde senest den 31. december 2018.

 

Velkommen til Horreby Vandværk

Vandværket blev etableret 13. juli 1949 og har i dag 385 forbrugere i forsyningsområdet Falkerslev, Virket, Listrup og Horreby.

Horreby Vandværk er ringforbundet med Systofte-Nr.Ørslev, Horbelev og Karleby Vandværker.
Vandværket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift, to af boringerne ligger i byen - Nykøbingvej 213, Midtvejen 1 og den sidste for enden af Mårvej. Som det fremgår af disse sider, kan vi leve op til nuværende skærpede krav til vandkvalitet.Antal besøgende
Besøgende: 1062